Proefstraat Rubber recycling succesvol afgerond

Gedurende de afgelopen zes maanden in 2021 heeft de proefstraat van Active Rubber met succes 50 ton rubber tracks verwerkt tot rubber poeder in verschillende kwaliteiten.

Hierbij is met name de efficiency van het proces van hogedruk waterjetten, het drogen en sorteren van het poeder naar grootte getest. Tevens is gewerkt aan de energie-efficiency van het verwerkingsproces, zodat met zo weinig mogelijk energie zoveel mogelijk poeder kan worden geproduceerd.

Een innovatief CO2 besparend proces

Geconstateerd is dat met het proces van waterjetten een aanzienlijke CO2 besparing kan worden bereikt ten opzichte van de huidige methoden zoals verbranden en storten.

Parc Active Rubber BV

De resultaten van de proeffabriek dienen als basis voor de bouw van een commerciële demo plant, hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Zo is in december 2021 een nieuwe vennootschap opgericht met bovenstaande naam waarin de gezamenlijke recycling activiteiten van PARC BV in Giessen en Active Rubber BV in Oldehove zijn ondergebracht.

Een duurzame investering

Voor de financiering van de commerciële demo plant vinden gesprekken plaats met financiële instellingen en verschaffers van venture kapitaal, terwijl ook een subsidie aanvraag is gedaan in het kader van innovatieve duurzame projecten. Begroot wordt dat de demo plant een totaal investering vergt van rond de 5 miljoen euro.

Medio 2022 een verwerkingscapaciteit van 6000 ton

Met een verwerkingscapaciteit van ruim 6000 ton afval rubber op jaarbasis zal de demo plant medio 2022 in werking moeten zijn. Hiervoor zal EOL-rubber worden ingezameld uit Duitsland, België en Nederland.

Het logistieke proces van aanlevering van afval rubber en de verkoop van poeder zal in Q2 2022 gereed zijn.

Voor vragen en of het aanvragen van monsters kunt u via de website contact met ons opnemen.

Margreeth van den Berg

Margreeth van den Berg

Managing director / Co-owner

Ervaren internationaal manager, resultaat gericht, helicopter view, groot netwerk, visie op duurzaamheid, people manager. Owner / Managing director van Parc BV en Parc ADS LLC (USA).

mvandenberg@parubber.com

+31 6 145 256 71